_RA41853

 

Munkedals kapell uppfördes 1939 efter ritningar av Bror Almqvist och invigdes första advent samma år. Kapellet finansierades främst av Munkedals AB ( numera Artic Paper ) men också genom många andra frivilliga gåvor. Invändiga dekorationer är gjorda av Kristian Lundstedt. Kapellet ägdes tidigare av Munkedals kapellstiftelse som i början av 2000-talet skänkte det till Svenska kyrkan. Kapellet såldes 2011 och köptes då av oss, tanken var att skapa ett hus för olika kulturella ändamål. Där är vi idag.